Poplatok za rozhodcovské konanie je zverejnený v Obchodnom vestníku. Nižšie sa nachádzajú oznámenia o výške poplatku za rozhodcovské konanie.Oznámenie o výške poplatku za rozhodcovské konanie - 55/2018

Vyššie uvedený poplatkový poriadok platí iba pre rozhodcovské doložky s odkazom na Obchodný vestník č. 55/2018 zo dňa 19.3.2018.


Oznámenie o výške poplatku za rozhodcovské konanie - 96/2016

Vyššie uvedený poplatkový poriadok platí iba pre rozhodcovské doložky s odkazom na Obchodný vestník č. 96/2016 zo dňa 19.5.2016.V prípade, ak vám nie je zrejmé, ktorá doložka sa na Vás vzťahuje, napíšte nám.