Rýchlosť rozhodovania rozhodcu

Trvanie rozhodcovského konania pred rozhodcom je neporovnateľné kratšie, ako konanie pred všeobecným súdom Slovenskej republiky. Kým súdne konanie môže trvať 8-9 mesiacov, konanie u rozhodcu JUDr. Milana Ficeka trvá len niekoľko týždňov a jeho rozhodnutie môže by právoplatné do 1-2 mesiacov.

Na našom súde vieme, že neskorá spravodlivosť = žiadna spravodlivosť. Preto je cieľom rozhodcu účinné a rýchle rozhodovanie bez zbytočných prieťahov.

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rozhodcu je rovnocenným exekučným titulom ako rozhodnutie všeobecného súdu v SR. Rozhodcovský rozsudok je dokonca vykonateľný vo viac než 130 krajinách sveta, na základe Newyorského dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí z roku 1958, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika.