Odborné rozhodovanie rozhodcom

Rozhodcovia Rozhodcovského konania SR sú profesionálmi v oblasti práva, majú advokátsku licenciu a s niekoľkoročnými skúsenosti s rozhodcovským konaniam. Odbornosť a rýchlosť rozhodovania patrí medzi naše základné zásady. Na rozhodnutie sa nečaká mesiace alebo roky ale len pár týždňov.